Az Alapítvány adatai

Megnevezése: Gyermekremény Alapítvány

Székhelye: 4028 Debrecen, Laktanya u 8

Az alapítás éve: 2014

Működési terület: Magyarország

Nyilvántartási sorszám: 2135.

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság által bejegyezve Apk. 60. 104./2014/5. sz.

Adószám: 18624267-1-09

Bankszámla száma: Hajdu Takarék Bank 60600170-11110859

Felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

 

Az alapítvány célja és tevékenysége

Az alapítvány célja:

a.       a fogytékkal élő és a  beteg, különösen krónikus és idült betegségben szenvedő gyermekek kezelésének, gyógyításának szervezése, támogatása;

b.      krízishelyzetbe került, illetve szociálisan rászoruló családok támogatása;

c.       szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek megfelelő oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és étkezéshez jutásának szervezése, támogatása.

 

Az alapítvány célhoz kötődő tevékenységei:

a.      a beteg gyermekek gyógyításának, rehabilitációjának, közösségi életének szervezése az erőforrások felmérésén és hatékony irányításán keresztül,

b.      jótékonysági rendezvények rendezése, szervezése, lebonyolítása és anyagi támogatása;

c.      a gyógyításhoz, rehabilitációhoz, valamint az iskolai és iskolán kívüli oktatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételek megteremtésének, eszközbeszerzésnek megszervezése és anyagi támogatása;

d.     betegszállítás megszervezése az otthon és a kezelés helye között;

e.      ideiglenes elhelyezés megszervezése és támogatása krízishelyzet, orvosi kezelés, oktatás igénybevétele esetén;

f.       gyermekgyógyászati, -rehabilitációs és -oktatási szakmai konferenciák, továbbképzések, tanulmányutak rendezése, szervezése, lebonyolítása és anyagi támogatása;

 

 

Célok:

 

Alapítványunk   feladata, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, biztosítása, rekreációs és egészségmegőrző rendezvények szervezése, ezáltal biztosítsa a rászorulok  mentális  és fizikai állapotát.

·         Szabadidős  rendezvény

·         versenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása

·         nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

·         Masszázs

·         Gyógytorna

·         Egészségmegőrzés programok

·         Szűrő programok (hallás , látás, gerinc)

·         Felvilágosítás programok

·         Pszichológiai, egészségügyi tanácsadás

·         Táplálkozás, életmód, életvitel tanácsadás

·         Természetgyógyászat

·         Mentálhigiénés programok, klub foglalkozások szülőknek , gyermekeknek.

·         stb

.

Rászorulók Támogatása:

 

Rendezvények szervezéséből, és adományokból tárgyi és anyagi támogatás nyújtása a fogyatékkal élő és beteg gyermekek számára.

 

·         Tartós élelmiszer csomagok

·         Gyógyászati segéd eszközök beszerzése

·         Tanszerek, oktatási segédeszközök

·         Ruhák

·         Utazási költségek térítése

·         Speciális tanárok , oktatók finanszírozása

·         Közüzemi számlák finanszírozása

·         Speciális körülmények kialakítása

·         Tárgyi adományok gyüjtése, és célba juttatása

·         Szűrőprogramok szervezése

 

Együttműködés:

Alapítványunk együtt működik minden olyan szervezettel mely elősegíti a céljai elérését.

 

Valóra vált tervek:

Sikeresek a humanitárius programjaink.

Alapítványunk fő célkitűzései között szerepel a rászoruló  helyzetűek segítése. Ennek keretében, megalakulás óta több alkalommal segítettünk élelmiszer csomagokkal, és tárgyi adománnyal családokat. Többek között a debreceni Gyermekrehab  kisbetegein és családjukon. Átlagosan 20 -25 családot segítünk rendszeresen. Természetesen nem feledkeztünk meg a különleges alkalmakról sem (pl Húsvét, Gyermeknap ,Karácsony)

Tervek:

·         Mindenek előtt, szeretnénk egy foglalkoztató, illetve a nyilvánosság részére elérhető lokált kialakítani.

·         Folytatni a már megkezdett Átlagosan 20-30 család rendszeres szintű támogatását.

·         Megelőző és szűrő programok szervezése, kiváltképp hallást mivel tapasztalatunk szerint, a halláskárosodás nagymértékben, szorosan kapcsolódik a mozgás rendszerhez, mely kiváltó oka lehet mozgásszervi, egyensúly problémáknak is.

·         Látás és ortopédiai szűrés

·         Szabad idős programok ( Majális, Gyermeknap, Családi nap)

·          Jótékonysági estek szervezése .

·         A kézműves termékek, készítése, valamint értékesítése.

Minden termék általunk, illetve önkénteseink által kézzel készített .

A termékek értékesítéséből befolyt összeg teljes egészében az Alapítvány működését szolgálja!

 

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki (magyar illetve külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet) csatlakozhat, aki Az alapítvány célja és tevékenysége eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. A felajánlás tárgya lehet pénz (forintban, illetve más nemzet által elfogadott törvényes fizetőeszközben), jog, ingó vagy ingatlan dolog átruházása, vagy az alapítvány céljához tevékenységgel vagy közreműködéssel való hozzájárulás.  

Alapítványunk köszönettel vesz minden a célkitűzései megvalósítását segítő adományt!